A rendszer biztonsága

A rendszer biztonsága az ügyfél oldaláról tekintve két részre bontható:

1.     A kommunikáció védelme

Az adatok kódolva mozognak a takarékszövetkezet és az ügyfél között. A titkosítás a DES algoritmuson alapuló titkosító eljárás szerint történik. Minden ügyfél különböző kulcsot használ. A kulcsot a pénzintézetben működő program rendeli az ügyfelekhez. A kulcs egy speciális kulcsgeneráló program által képzett 16000 karakteres kulcsból vett nagyon hosszú egyedi kulcs.

Ezt az egyedi kulcsot tartalmazza -egy második titkosítással kódolva- a kulcslemez, amelyet a számlavezető fiók bocsát az ügyfél rendelkezésére. A kulcslemezen kapja meg az ügyfél -szintén titkosítva- a belépési nevet, jelszót és a működéshez szükséges technikai paramétereket.

Az Internet minden használójának - így a HáziBank szolgáltatás igénybevevőjének is - a rendszer használatakor tudomással kell bírnia az Internetes kapcsolat biztonságtechnikai és egyéb veszélyeiről, ezért azokat ismertnek tételezzük fel.

·           Az ügyfelek a HáziBank szolgáltatás igénybevételekor és általában az Internet használatakor kötelesek számítógépük védelme érdekében a lehető legnagyobb gondossággal eljárni; az esetleges vírusfertőzésekkel, betörési kísérletekkel és „trójai programokkal" szemben saját gépüket védeni. Az ügyfél számítógépére illetéktelenül bekerült programok által az adatok integritásában, vagy kezelésében beálló, a HáziBank használata során felmerülő problémákkal és károkkal kapcsolatosan a pénzintézet semmilyen felelősséget nem vállal.

2.     Az ügyfélnél telepített rendszer védelme az illetéktelen használattól

A telepített rendszer használata jelszavakkal védhető. Ennek lehetősége a számlatulajdonos (a pénzintézeti ügyfél) kezében van. A számlatulajdonos felhasználókat vehet fel a rendszerbe, amelyeknek különböző jogokat adhat. A jogosultságok a következők lehetnek: Adatátviteli jog, Kezelői jog, Aláírói jog illetve ezek kombinációja. A felhasználók és jogosultságaik megváltoztatásához a program bekéri a kulcslemezt. Ezért és az előbbiekben részletezettek miatt, a kulcslemezt a számla tulajdonosa tartsa elzárva, és kezelje szigorúan. Új felhasználó rögzítése esetén a hozzátartozó jelszó üres, amelyet az újonnan rögzített felhasználónak kell megadni. Amennyiben egy korábban rögzített felhasználó helyett egy másik felhasználót rögzít (vagy kitöröl) az előző jelszó törlődik. Ezért a számla tulajdonosa – a rendszer gazdája – ügyeljen arra, hogy az üres jelszavakat a felhasználók azonnal megváltoztassák. A későbbiekben a felhasználók (a saját) jelszavukat bármikor megváltoztathatják.